ჩვენთან შეძენილ ყველა ნივთს თან ახლავს ოფიციალური გარანტია.

 

  • კომპანია არ აგებს პასუხს საგარანტიო სერვის ცენტრის მომსახურების ვადებზე;

 

  • სერვის ცენტრი იტოვებს უფლებას, შეაჩეროს ნივთი ადგილზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. საგარანტიო ფურცლის დაკარგვის შემთხვევაში კომპანია არ აგებს პასუხს ნივთის საგარანტიო მომსახურებაზე.